Marco Trombetti

אושר

כולנו רודפים אחרי אושר. אנחנו מכנים אותו בשמות שונים ומנסים להשיג אותו בכל מיני דרכים אך בסופו של דבר, כולנו מחפשים אותו.

עבודתנו תופסת לעיתים קרובות את הרוב המכריע של הזמן והאנרגיה שלנו. באופן מוזר, אנו משתמשים בעבודתנו כדי לייצר כסף על מנת לקנות אושר. למה שלא ניצור אושר ישירות?

באופן טבעי, אתה צריך לקנות אושר עם הכסף שלך ככל האפשר. אך יש גבול לכמות שאתה יכול לקנות. כסף הוא רק אחד הכלים שביכולתנו להחליף תמורת אושר. הגנה, אהבה, הערכה וחזון לעתיד טוב יותר הם חלק מהכלים הנפלאים האחרים שאנחנו יכולים להחליף תמורת אושר.

חברות רבות, גם כאלה שיש להן חזון גדול לעתיד, אינן קובעות את האושר כאחת מהמטרות שלהן.

למרבה הצער, יש גם אינספור חברות שכלל אינן יוצרות אושר. הן פשוט צוברות כסף על ידי ניכויו ממקום אחר. הן אפילו לא יוצרות עושר, הן מזיזות עושר.

ישנן חברות קלות להקמה שהצלחתן מבוססת על ניצול החולשה האנושית וחברות קשות להקמה שמעוררות השראה ועוזרות לאנשים לעשות דברים גדולים נוספים. אני אוהב את האחרונות ללא תנאי.

לאחרונה, אני תוהה אם אפשר להקים חברה שמשימתה אינה רק ליצור עושר אלא גם אושר, והאם יש נתיב שבו יכולה חברה ללכת כדי להשיג מטרה זו. מציאת נתיב זה תהיה כה נהדרת, ועל כן אין ספק ששווה לחפש אותו.