Marco Trombetti

מבוא

ביצירתו “הנסיך” משנת 1513, תיאר מקיאוולי את המנהיג האידיאלי של התקופה. תפקידו של הנסיך היה מעין שילוב בין איש עסקים לפוליטיקאי. היה עליו להיות מוסרי ובר מזל, אך גם ציני ולפעמים מטעה. היה עליו להיות אכזרי כדי לכבוש נסיכויות חדשות ולשמור עליהן. זמנים משתנים, ויש צורך בעקרונות חדשים. נראה כי כשרון, מזל ולב גדול הם המאפיינים הבולטים של דור מנהיגים חדש.

יזמים צעירים חדשים יהיו אחראים ליצירת עתיד טוב יותר. עם תמיכה של שותפים מוכשרים ומשקיעים הרפתקנים, יהיו להם ההזדמנות והחובה לעשות זאת. אני מקווה שהם יובילו אותנו לעבר עתיד טוב יותר ושתהיה להם הזדמנות לעשות טוב יותר מכפי שפוליטיקה ודת יכולות.

אני רוצה להקדיש את אוסף המאמרים הקצר הזה ליזמים צעירים, בייחוד לאלה שמוצאים עצמם רחוקים ממרכזי החדשנות. אלה שנראים לכאורה מנותקים מן ההזדמנויות הטובות ביותר. אני עושה זאת מתוך תקווה לעודד אותם לעשות דברים גדולים שיתרמו לשיפור הקהילות שלהם וכוכב הלכת הקטן שלנו.

חלק מהמאמרים נועדו לעורר בהם השראה ולהבהיר להם למה עליהם ליצור את העסקים של העתיד. המאמרים האחרים, המעשיים יותר, נותנים להם עצות איך לעשות זאת. אלו מאמרים תמציתיים, חלקם עם מגע אישי וכולם נועדו לחלוק את היתרון שבניסיון. הם נכתבו כפי שהייתי רוצה אותם כיזם צעיר: ישר לעניין, בלי לנסות לרצות את כולם עם חצאי אמיתות.

באוסף זה תמצאו תרגומים של 12 מאמרים ב-12 השפות הנפוצות ביותר. למרות שאנגלית היא שפת החדשנות האוניברסלית, רק שפת האם שלנו יכולה באמת לדבר אל ליבנו, ומשום כך אני מעדיף אותה. הגרסאות המתורגמות אינן מתפרסמות בנפרד. תחת זאת, הן מקובצות בכרך אחד כדי להזכיר לנו שלבד אנחנו קטנים מכדי להשפיע. אני מקווה ששפת האם שלך כלולה.

אני מזמין אותך לא לשמור את האוסף הזה לעצמך, אלא לחלוק אותו עם יזם צעיר אחר ממדינה אחרת, מתוך תקווה שהוא יעשה אותו דבר עם יזם צעיר אחר, אולי ממדינה אחרת.

אד מאיורה