Marco Trombetti

מגוון

משקיעים טובים מגלים מנהיגים טובים. משקיעים גדולים מגלים יזמים גדולים.

לא זו בלבד שאי אפשר ‘להפוך’ יזם לגדול, גם קשה מאוד לגלות אחד. הם פשוט מופיעים בנקודה מסוימת, לעתים קרובות אחרי שרוב האנשים התעלמו מהם.

אינך יכול לצפות את בואם. הם אינם מתאימים לסטריאוטיפ של אנשים שהצליחו בעבר; הם שונים. כולנו יודעים שאובססיה וחוסן נמנים עם המאפיינים של יזמים מצליחים, אך אני חושב שמשהו נוסף תורם להצלחתם: המגוון שלהם.

גיוון הוא אלמנט משותף של חדשנים מצליחים.

המוח שלנו מנוסה מאוד בזיהוי דפוסים. אנחנו טובים בבחינת המאפיינים של אנשים שהצליחו בעבר והתאמתם לתכונותיהם של אנשים חדשים. ההורים, החברים והמנהלים שלנו נותנים לנו עצות ומנסים לעזור לנו להתאים את עצמנו לדפוס: “אתה צריך ללמוד שם, אתה צריך לפגוש את האנשים האלה, אתה צריך להתלבש ככה, אתה צריך לעשות את זה בצורה מסוימת”. הם רוצים שתצליח והם מנסים להתאים אותך לדפוס. הם באמת רוצים לעזור. אבל הם לא מבינים שהם מגבילים את היחודיות שלך, וכי בעשותם כך, הם מגבילים את מידת ההצלחה שלך. כאשר מאלצים מישהו להתאים את עצמו לדפוס, עוזרים ליצור אדם מצליח במידה מסוימת, אך אנשים מצליחים באמת הם שונים ויחודיים. הם לא עוקבים אחר הדפוס - הם מגדירים דפוסים חדשים.

הם אנשים שנשרו, הם שמאליים, יש להם דיסלקסיה, יש להם הפרעות רגשיות, הם מהגרים, בני מיעוטים, תמימים, ‘ילדי כאפות’, מוטרדים, ורוב הדברים האחרים שבעיני אנשים רגילים היו נתפסים כמגבלה. ביל גייטס, סטיב ג’ובס, אילון מוסק: כולם מתאימים ליותר מאחת מהקטגוריות האלה.

מה שכתבתי גרם קרוב לוודאי למוחך להתחיל לקדוח בניסיון לזהות דפוס חדש להצלחה. אך עדיין, זו הגישה הלא נכונה. החדשנים הבאים שוב יהיו שונים.

כל דבר שעושה אותך שונה נותן לך יתרון תחרותי לא הוגן. קיימת הזדמנות אדירה במקומות בהם החברה התעלמה ממצוינות, בגלל התאמת דפוס מוטה המבוסס על הצלחה בעבר. אתה רואה את העולם מנקודת מבט אחרת. אתה פוגש, מתמודד, מונע ופותר בעיות שאחרים מעולם לא היו מודעים להן. יש לך נקודת מבט שונה, ואתה מאמן את עצמך לפתור בעיות.

כולנו שונים. אין שני בני אדם זהים לחלוטין. השוני שלך הוא נכס שככל הנראה אינך ממנף. אם אתה רוצה להיות מוצלח באמת, עליך לקבל, לאמץ ולאהוב שוני ומגוון. השקע ביחודיות שלך ואל תאפשר לאיש להגביל אותה.

אם אינך רוצה להשקיע בשוני שלך, לכל הפחות כבד אותו: קרוב לוודאי שתמצא את עצמך עובד עבור מישהו שונה.